دستگاه تصفیه آب خانگی
7negar.ir

ایجاد پالس در خروجی PLC

ایجاد پالس در خروجی PLC اینوت

پالس چیست؟

آموزش و ترفند پالس

دستگاه تصفیه آب

۲۰٪ کامل شد. لطفا کمی صبر کنید...

0 نفر آنلاین!

دستگاه تصفیه آب مخصوص

Pulse Output

در نرم افزار Auto Station فانکشن های مختلفی برای ایجاد پالس در خروجی PLC وجود دارد که در این قسمت به شرح  این  فانکشن ها می پردازیم.

ü     فانکشن PLSY :

S1: فرکانس پالس خروجی – رنج :( 1   ̴ 100,000 Hz)

S2: تعداد پالس خروجی – رنج: ( 0    ̴ 2,147,483,647 )

D: پورت خروجی پالس – رنج: (Y0 یا Y1)

 

تعداد پالس جاری خروجی های Y0 و Y1 را می توان در رجیسترهای خاص زیر مشاهده کرد :

SD50, SD51: پالس های جاری خروجی Y0

SD52, SD53: پالس های جاری خروجی Y1

SD54, SD55: مجموع پالس های جاری خروجی های Y0 و Y1 

این فانکشن را می توان از منوی درختی سمت چپ نرم افزار و از مسیر زیر انتخاب کرد:

High-Speed I/O instruction → PLSY (Count Pulse Output Instruction)

 

 

مثال: می خواهیم در خروجی Y0 تعداد 200 پالس با فرکانس 1KHz ایجاد کنیم.

فرکانس و تعداد پالس هم می توانند به صورت مستقیم و با فرمت های مختلف مقدار دهی شوند و هم می توان از یک رجیستر برای مقدار دهی آنها استفاده کرد.

پس از تعیین مقادیر،  فانکشن PLSY بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد.

نحوه کارکرد برنامه فوق بدین صورت است: به محض Run شدن PLC تعداد 200 پالس با فرکانس 1000Hz در خروجی Y0 ظاهر خواهد شد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در این فانکشن امکان تعریف زمان شیب افزایشی ( Acceleration Time ) و شیب کاهشی ( Deceleration Time ) وجود ندارد. لازم به ذکر است فرکانس خروجی به صورت آنلاین قابل تغییر می باشد.

ü     فانکشن PLSR :

 

S1: فرکانس پالس خروجی – رنج: ( 10   ̴ 20,000 Hz )

S2: تعداد پالس خروجی – رنج: ( 110    ̴ 2,147,483,647 )

S3: زمان شیب افزایشی و کاهشی – رنج: ( 50   ̴ 100,000 ms )

D: پورت خروجی پالس – رنج: ( Y0 یا Y1 )

 

تعداد پالس جاری خروجی های Y0 و Y1 را می توان در رجیسترهای خاص زیر مشاهده کرد:

SD50, SD51: پالس های جاری خروجی Y0

SD52, SD53: پالس های جاری خروجی Y1

SD54, SD55: مجموع پالس های جاری خروجی های Y0 و Y1 

 

این فانکشن را می توان از منوی درختی سمت چپ نرم افزار و از مسیر زیر انتخاب کرد :

High-Speed I/O instruction → PLSR (Count Pulse with Acc/Dec Output Instruction)

 

 

 

مثال: می خواهیم در خروجی Y0 تعداد 200 پالس با فرکانس 1KHz و با شیب افزایشی و کاهشی 300ms ایجاد کنیم.

فرکانس، تعداد پالس و میزان شیب افزایشی و کاهشی هم می توانند به صورت مستقیم و با فرمت های مختلف مقدار دهی شوند و هم می توان از یک رجیستر برای مقدار دهی آنها استفاده کرد.

 

پس از تعیین مقادیر،  فانکشن PLSR بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد.

نحوه کارکرد برنامه فوق بدین صورت است: به محض Run شدن PLC تعداد 200 پالس با فرکانس 1000Hz و با شیب افزایشی و کاهشی 300ms در خروجی Y0 ظاهر خواهد شد. لازم به ذکر است فرکانس خروجی به صورت آنلاین قابل تغییر می باشد.

 

ü     فانکشن PWM :

 


 

S1: زمان روشن بودن (on بودن) در هر سیکل–  رنج :( 0   ̴ 32,767 ms )

S2: دوره تناوب – رنج: (1   ̴ 32,767 ms  )

D: پورت خروجی پالس – رنج: ( Y0 یا Y1 )

 

این فانکشن را می توان از منوی درختی سمت راست نرم افزار و از مسیر زیر انتخاب کرد:

High-Speed I/O instruction → PWM (PWM Pulse Output Instruction)

مثال: می خواهیم در خروجی Y0 یک پالس PWM با فرکانس 500Hz و زمان on بودن 1ms ایجاد کنیم.

فرکانس و زمان on بودن هم می توانند به صورت مستقیم و با فرمت های مختلف مقدار دهی شوند و هم می توان از یک رجیستر برای مقدار دهی آنها استفاده کرد.

پس از تعیین مقادیر،  فانکشن PWM بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد.

نحوه کارکرد برنامه فوق بدین صورت است: به محض فعال شدن فلگ M0 یک پالس PWM با فرکانس 500Hz در خروجی Y0 و با زمان on بودن 1ms در هر سیکل( دوره تناوب 2ms) ظاهر خواهد شد.

نکته: برای به دست آوردن فرکانس کاری یا دوره تناوب می توان از فرمول زیر استفاده کرد.

F (Hz) = 1 / T0 (s)

نکته: هرچه مقدار Pulse width(t)به مقدارPulse cycle (T0)نزدیکتر باشد خروجی Y0 مدت زمان بیشتری فعال می باشد و همچنین اگر T0=t باشد Y0 کلا فعال می گردد. هرچه مقدار Pulse width(t) از مقدار Pulse cycle(T0)کوچیکتر باشد خروجی Y0 مدت زمان کمتری فعال می باشد و همچنین اگر t=0 باشد خروجی Y0کلا خاموش می شود.

ü     فانکشن PLS:

S1: آدرس شروع رجیسترها

S2: تعداد مراحل

D: پورت خروجی پالس – رنج: (Y0 یا Y1)

نکته: با استفاده از این فانکشن می توان فرکانس و تعداد پالس را برای هر مرحله تعیین کرد به طوری که اگر  n آدرس شروع رجیسترها و M تعداد مراحل باشد:

Dn: فرکانس مرحله اول

Dn+2: تعداد پالس مرحله اول

Dn+4: فرکانس مرحله دوم

Dn+6: تعداد پالس مرحله دوم

Dn+8: فرکانس مرحله سوم

Dn+10: تعداد پالس مرحله سوم

D+4M-4: فرکانس مرحله M

Dn+4M-2: تعداد پالس مرحله M

Dn+4M: ماکزیمم سرعت

Dn+4M+2: مینیمم سرعت

Dn+4M+3: شیب افزایشی (Acceleration Time)

Dn+4M+4: شیب کاهشی (Deceleration Time)

تعداد پالس جاری خروجی های Y0 و Y1 را می توان در رجیسترهای خاص زیر مشاهده کرد :

SD50, SD51: پالس های جاری خروجی Y0

SD52, SD53: پالس های جاری خروجی Y1

SD54, SD55: مجموع پالس های جاری خروجی های Y0 و Y1

این فانکشن را می توان از منوی درختی سمت چپ نرم افزار و از مسیر زیر انتخاب کرد:

High-Speed I/O instruction → PLS (Pulse Output Instruction of Envelop)

مثال: می خواهیم در خروجی Y0 چندین پالس با فرکانس و تعداد پالس مختلف تعیین کنیم به طوری که پالس اول با فرکانس 100HZ،  تعداد پالس 200 و پالس دوم با فرکانس 50HZ، تعداد پالس 100 باشد. آدرس شروع رجسترها و تعداد مراحل  هم می توانند به صورت مستقیم و با فرمت های مختلف مقدار دهی شوند و هم می توان از یک رجیستر برای مقدار دهی آنها استفاده کرد.

پس از تعیین مقادیر،  فانکشن PLS بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد.

توضیحات خط به خط برنامه :

1) با فعال شدن فلگ ورودی، 2 مرحله پالس در خروجی Y0 ظاهر می شود.نکته قابل توجه این می باشد که 10 آدرس شروع رجیسترها می باشد یعنی از D10 رجیسترها مقدار دهی می شوند.

2) عددی که در D10 قرار می گیرد به عنوان فرکانس مرحله اول می باشد.

3) عددی که در D12 قرار می گیرد به عنوان تعداد پالس مرحله اول می باشد.

4) عددی که در D14 قرار می گیرد به عنوان فرکانس مرحله دوم می باشد.

5) عددی که در D16 قرار می گیرد به عنوان تعداد پالس مرحله دوم می باشد.

6) عددی که در D18 قرار می گیرد به عنوان ماکزیمم سرعت می باشد.

7) عددی که در D20 قرار می گیرد به عنوان مینیمم سرعت می باشد.

8) عددی که در D22 قرار می گیرد به عنوان شیب افزایشی (Acceleration Time) می باشد.

9) عددی که در D23 قرار می گیرد به عنوان شیب کاهشی (Deceleration Time) می باشد.

09388330469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پالس فیلتر تصفیه آب nokia نوکیا
پالس فیلتر تصفیه آب samsung سامسونگ
پالس فیلتر تصفیه آب lg ال جی
پالس فیلتر تصفیه آب htc اچ تی سی
پالس فیلتر تصفیه آب motorola موتورولا
پالس فیلتر تصفیه آب glx جی ال ایکس
پالس فیلتر تصفیه آب huawei هاوایی
پالس فیلتر تصفیه آب sony سونی
راهنمای پالس فارسی
نیاز به توضیح بیشتر دارید؟
اگر در مطلب فوق پاسخ سوالتان را نیافتید. سوال خود را برای ما ارسال کنید.
پاسخ سوال شما برایتان اس ام اس خواهد شد
دستگاه تصفیه آب:
پاسخ سوال شما برایتان ایمیل خواهد شد
ایمیل:
سوال:
ایجاد پالس در خروجی PLC
ایجاد پالس در خروجی PLC اینوت

اخبار دستگاه تصفیه آب

برای مشاهده متن کامل خبر ها وارد سایت هفت نگار شوید هفت نگار،7نگار،دستگاه تصفیه آب،تصفیه آب خانگی،فیلتر تصفیه آب

x