دستگاه تصفیه آب خانگی
7negar.ir

امشب را با اس ام اس و بازی خرابش نکن

داستانک رمضان ۱۸ گوشی

تصفیه آب خانگی

تازه های فن آوری فیلتر تصفیه آب و دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب

۲۰٪ کامل شد. لطفا کمی صبر کنید...

0 نفر آنلاین!

دستگاه تصفیه آب مخصوص

امشب را با اس ام اس و بازی خرابش نکن

موبایلش را جلوی صورتش گرفته بود و لب خندی بر لبانش نشسته بود. پیرمرد از کنارش رد شد و گفت: «پسرم، امشب که شب قدر است حیف است. امشب را با اس ام اس و بازی خرابش نکن.» جوان چَشمی گفت و تشکر کرد. پیرمرد که رفت ادامه جوشن کبیر را از توی گوشی خواند.

منبع: khabaronline.ir
داستانک , رمضان , گوشی , بازی
x